Bezboleśnie i bezpiecznie oceniamy znamiona barwnikowe. Są to badania o wysokiej wiarygodności, które pozwalają na wdrożenie odpowiedniego leczenia i opieki.

Ocena podejrzanych znamion barwnikowych

Badaniu dermatoskopowemu powinny poddawać się regularnie (1-2 razy w roku) osoby z grupy podwyższonego ryzyka rozwoju czerniaka skóry:

  • osoby o jasnej karnacji — jasna skóra, włosy, oczy, mające liczne piegi i bardzo trudno opalające się, ze skłonnością do oparzeń słonecznych,
  • osoby z licznymi znamionami barwnikowymi o różnych kształtach, rozmiarach i zabarwieniu,
  • osoby, u których w rodzinie wystąpiło zachorowanie na czerniaka skóry,
  • osoby często poddające się ekspozycji na promieniowanie słoneczne (także w solariach) oraz z oparzeniem słonecznym w wywiadzie.

Badanie dermatoskopowe każdej niepokojącej zmiany barwnikowej

Badanie dermatoskopowe powinno być także wykonane w przypadku każdej zmiany barwnikowej, która budzi niepokój, z uwagi na następujące cechy:

  • nowo powstałe zmiany,
  • szybkie powiększenie rozmiarów,
  • objawy niepokojące: łuszczenie, świąd, krwawienie,
  • nieregularne brzegi,
  • niejednolity kolor, zmiana zabarwienia,
  • szybka zmiana wyglądu zmiany.

Niezbędne jest jednak szczegółowe, regularne (raz w miesiącu) badanie swojej skóry, aby w razie jakiegokolwiek niepokoju natychmiast skontaktować się z lekarzem.