Terapia fotodynamiczna (Aparat Photo Dyn)

Co to jest terapia fotodynamiczna?

Terapia fotodynamiczna (PDT) jest metodą miejscowego, wybiórczego diagnozowania i leczenia nowotworów skóry oraz jej stanów przedrakowych za pomocą środków fotouczulających i światła o określonej długości fali. Jest jedyną metodą niszczącą nowotwór w sposób wysoce selektywny, bez uszkadzania zdrowych tkanek. Terapia fotodynamiczna z użyciem kwasu delta-aminolewulinianu ( ALA) stanowi alternatywę do zabiegów klasycznych tj. chirurgia czy krioterapia. Gwarantuje bardzo dobry efekt kosmetyczny w połączeniu ze skutecznością porównywalną a nawet wyższą od krioterapii czy tradycyjnego leczenia chirurgicznego. Dotyczy to zwłaszcza raków skóry w tzw. trudnych lokalizacjach np. na powiekach, w okolicach oka, kąta nosa, skrzydełka nosa czy na policzkach. Dzięki zastosowaniu PDT pacjent może uniknąć trudnych, często wieloetapowych operacji, nierzadko o okaleczającym charakterze.

Mechanizm działania środków fotouczulających:
Zmianę nowotworową pokrywamy środkiem zawierającym kwas delta-aminolewulinowy. Środek ten penetruje obszar nowotworu i jest wchłaniany przez komórki nowotworowe. Następuje wzmożona synteza porfiryn, które są naturalnym i endogennym środkiem fotouczulającym. Porfiryny akumulują się w komórkach nowotworowych w stężeniach znacznie większych niż w otaczających je zdrowych tkankach. Po naświetleniu komórek nowotworowych czerwonym światłem (długość fali około 630 nm) następuje reakcja fotochemiczna, w rezultacie której wybiórczo giną tylko komórki nowotworowe, a zdrowe komórki pozostają nienaruszone.

Środki fotouczulające mogą mieć dwa zastosowania:

 • diagnostyczne lub
 • terapeutyczne.

Przebieg procedury
Zabieg terapii fotodynamicznej nie wymaga od pacjenta żadnego przygotowania i jest prawie bezbolesny. Poszczególne etapy zabiegu PDT wyglądają następująco:

 • Przygotowanie zmiany
 • Aplikacja leku - na miejsce pokryte lekiem nakładany jest opatrunek okluzyjny. Po około 3 godzinach z dostarczonego leku w komórkach nowotworowtych powstaje i kumuluje się porfiryna w stężeniach znacznie wyższych niż w zdrowych tkankach
 • Naświetlanie - po 3 godzinach obszar na który nałożony został Metvix jest naświetlany specjalną lampą przez około 8-10 min. Naświetlając nowotwór światłem o dł. fali około 630 nm powodujemy absorpcję energii przez porfirynę oraz rozpoczęcie reakcji wolnorodnikowej prowadzącej do śmierci komórki
 • Po zabiegu powstaje powierzchowna rana tylko w obszarze nowotworu.
 • Rana goi się w zależności od powierzchni od 7 dni do miesiąca. Ostateczny efekt kosmetyczny po zagojeniu się rany jest bardzo dobry.

Terapię fotodynamiczną możemy zastosować w przypadku:

 • raka podstawnokomórkowego - BCC
 • rogowacenia słonecznego - AK
 • świetlnego zapalenia warg
 • choroby Bowena
 • leukoplaki
 • trądzika opornego na inne formy leczenia
 • trądzika różowatego
 • brodawki zwykłe i płaskie oporne na leczenie
 • liszaj twardzinowy i zanikowy